Even voorstellen 1/2c - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

Even voorstellen 1/2c

Groepen > Groep 1/2c
Even voorstellen….Groep 1-2C 2017-2018

Groep 1-2C is één van de drie kleutergroepen van de Paus Johannesschool. In deze groep werken twee leerkrachten: juf Ilona (werkzaam op woensdag en vrijdag) en juf Naomi (werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag).
De groep is dit schooljaar gestart met 19 kinderen en is nog groeiende vanwege de instroom van nieuwe leerlingen.
Om structuur te bieden aan de kinderen maken wij gebruik van dagritmekaarten. De dagen zien er als volgt uit:   ochtend: inloop-kring-speel-/werkles-eten en drinken-buitenspel of gym- naar huis of overblijf
middag: inloop-kring-speel-/werkles-buitenspel/gym
De kinderen maken een eigen keuze waar ze willen spelen/werken in en rond de klas middels het keuzebord met hun eigen kiesplaatje. Daarnaast is er ‘de tafel van de week’ waarop werkjes liggen die aansluiten bij ‘de zone van de naaste ontwikkeling’. Deze werkjes passen bij de thema’s waarmee wij werken en welke eveneens aansluiten bij de interesses van de kinderen. Dit is het eerste schooljaar dat wij op deze manier werken. Gaandeweg ontwikkelen wij met elkaar een nieuwe visie op het kleuteronderwijs.
Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud