Indeling nieuwe kleuters - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

Indeling nieuwe kleuters

School > Ons onderwijs > Protocollen
Indeling nieuwe kleuters

De intern begeleider van de onderbouw deelt de nieuwe kleuters in.
Bij de indeling wordt gelet op het leerlingaantal per groep (zowel jongsten als oudsten), of er al een broertje of een zusje bij een leerkracht heeft gezeten, aantallen jongens en meisjes per groep (indien mogelijk) en de mogelijkheden binnen de groep, op pedagogisch en didactisch gebied.  
Wanneer er al een ander kind uit het gezin in een kleutergroep zit, wordt er gekozen voor een groep die dichtbij de groep van het andere kind ligt.  
Meerlingen en neefjes/nichtjes worden niet in dezelfde groep geplaatst, tenzij hier een goed onderbouwd argument voor is.  
Indien mogelijk kan er rekening gehouden worden met een voorkeur van de ouders.
Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud