Medicijn protocol - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

Medicijn protocol

School > Ons onderwijs > Protocollen
Medicijnprotocol

Bij de inschrijving vragen we u tevens naar medische bijzonderheden over uw kind. Het is van groot belang dat wij op school op de hoogte zijn van bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieƫn of andere zaken die met zijn of haar gezondheid te maken hebben. Deze gegevens worden ieder schooljaar gecontroleerd en waar nodig gewijzigd en/of aangevuld.
In principe zijn leerkrachten niet bevoegd tot medisch handelen of het toedienen van medicijnen.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat bepaalde medicijnen onder schooltijd worden toegediend, kunnen ouders aan de schoolleiding vragen of een leerkracht deze middelen kan verstrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld medicatie voor ADHD, een antibioticumkuur, een inhalator voor astmapatiĆ«ntjes en dergelijke. Er moet dan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten. Het formulier dat daarvoor moet worden ingevuld en ondertekend krijgt u op school, maar kunt u ook downloaden(zie rechtse kader). Wanneer het om middelen gaat die zonder recept verkrijgbaar zijn, volstaat een eenvoudiger formulier. Ook dat krijgt u op school, maar kunt u  tevens hiernaast vinden. Kinderen mogen geen medicijnen meebrengen of innemen zonder dat de leerkracht hiervan op de hoogte is gesteld, ook niet wanneer het bijvoorbeeld slechts om een hoestdrankje of neusdruppels gaat.

Hier kunt het medicijnformulier downloaden, klik op DOWNLOAD
Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud