missie/visie - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

missie/visie

School > Ons onderwijs
De missie van de Paus Johannes.

De Paus Johannes is een katholieke basisschool, onderdeel van de RVKO. De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van een ieder.
Onze school staat voor ontplooiing van de talenten van ieder kind op cognitief en sociaal emotioneel gebied in een veilig geborgen klimaat.

“ALLE KINDEREN ZIJN STERREN  WE WILLEN WEL DAT IEDER KIND ZIJN GLANS BEHOUDT”

De visie van de Paus Johannes.

Wij willen onze leerlingen stimuleren om een positief kritische levenshouding te ontwikkelen, waarin onze leerlingen leren om op te komen voor eigen mening en ideeën, zelf keuzes te maken en de verantwoordelijkheid voor die keuzes te aanvaarden en te dragen. Ondersteunend daarbij is dat ze hun eigen gevoelens kunnen begrijpen en uiten, dat ze een positief zelfbeeld ontwikkelen, trouw aan zichzelf blijven, zelfstandig en weerbaar zijn, maar zich ook kwetsbaar durven opstellen.

U leest hier meer over in ons schoolplan en schoolgids.
Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud