Medezeggenschapsraad - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

Medezeggenschapsraad

Ouders
 
Medezeggenschapsraad
 
Alle scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben.
Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad.

Niet alleen omdat het verplicht is, overigens.
Wij hechten aan meedenken over en inspraak en medezeggenschap in ons beleid, zowel door personeelsleden als ouders.

Medezeggenschap stopt wat ons betreft ook niet bij de gekozen vertegenwoordigers in de MR.
Onder meer via deze website streven we transparantie en duidelijkheid na voor alle bij de school betrokkenen.
Wellicht ten overvloede vermelden we dat onze MR-vergaderingen voor ouders en personeelsleden in principe vrij toegankelijk zijn.
Wel stellen wij het op prijs vooraf van uw komst te horen. Dat kan via ons e-mailadres (pausjohannes@rvko.nl) of telefonisch via 0181-6161652. Vraagt U dan naar de directie van de MR.


Vergaderdata
Dit schooljaar is er op de volgende data een vergadering:
 
-      Donderdag 6 december 2018
-      Dinsdag 19 februari 2019
-      Donderdag 4 april 2019
-      Dinsdag 18 juni 2019

 
De vergaderingen worden gehouden in de personeelskamer van ons gebouw Galileilaan 3. Ze beginnen om 18.45 uur.

 
MR-leden
De MR bestaat uit de volgende leden:
      

    
Namens de oudergeleding
    
- Mevr. L. Nooteboom (voorzitter)
    
- Dhr. K. El Oualid
    
- Mevr. J. Schoonmade
    

    
Namens het personeel
    
- Maaike Kistemaker
    
- Kitty Jorritsma
    
- Ilona van der Leist
    

    
Esther van Dreumel, directeur van de school, is aan de MR verbonden als adviseur.


de agenda van de volgende MR vergadering kunt U HIER downloaden.


Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud