Medezeggenschapsraad - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

Medezeggenschapsraad

Ouders
Notulen van de Medezeggenschapsraad:

De notulen van de Medezeggenschapsraad kunt U HIER downloaden of

de agenda van de volgende MR vergadering kunt U HIER downloaden.


 
Medezeggenschapsraad
 
Alle scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad te hebben.
Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad.

Niet alleen omdat het verplicht is, overigens.
Wij hechten aan meedenken over en inspraak en medezeggenschap in ons beleid, zowel door personeelsleden als ouders.

Medezeggenschap stopt wat ons betreft ook niet bij de gekozen vertegenwoordigers in de MR.
Onder meer via deze website streven we transparantie en duidelijkheid na voor alle bij de school betrokkenen.
Wellicht ten overvloede vermelden we dat onze MR-vergaderingen voor ouders en personeelsleden in principe vrij toegankelijk zijn.
Wel stellen wij het op prijs vooraf van uw komst te horen. Dat kan via ons e-mailadres (pausjohannes@rvko.nl) of telefonisch via 0181-6161652. Vraagt U dan naar de directie van de MR.


Vergaderdata
Dit schooljaar is er op de volgende data een vergadering:
 
Nieuwe vergaderdata:
- Dinsdag 24-10-2017
- Dinsdag 19-12-2017
- Dinsdag 13-02-2018
- Dinsdag 17-04-2018
- Dinsdag 12-06-2018
 
De vergaderingen worden gehouden in de personeelskamer van ons gebouw Galileilaan 3. Ze beginnen om 18.45 uur.

 
MR-leden
De MR bestaat uit de volgende leden:
      
namens het   personeel:
Kelly van  Dienst  
Ilona van   der Leist (notulist)
Mariëlle  van der Ende

namens de  ouders:
Sandra  Kurdija (voorzitter)     
Lenie Nooteboom
Sandy  Rovers
Sandra El Madbouhi (namens de OR)

Annemieke Nöllen, directeur van de school, is aan de MR verbonden als adviseur.

Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud