Nuttige Links - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

Nuttige Links

Links
Nuttige links
Bijgaande links kunnen u helpen om snel informatie te vinden over onze school.

De website van ons schoolbestuur.

De website van de inspectie van het onderwijs.

Organisatie voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en overblijf waar onze school een convenant mee heeft afgesloten.

De Katholieke parochie waar onze school mee verbonden is.

Een lidmaatschap voor de bibliotheek is gratis voor kinderen tot en met 17 jaar! Neemt u uw kind een keer mee naar de boekenberg en hij/zij kan onbeperkt lenen.
Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud