Ouderbijdrage - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

Ouderbijdrage

Ouders
 
Ouderbijdrage
Vanuit de ouderbijdrage wordt een groot aantal zaken gefinancierd welke niet vanuit de normale onderwijsbudgetten gefinancierd kunnen worden.
Denkt u bijvoorbeeld aan de onkosten voor de verschillende festiviteiten op school als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, sportdag.
Naast de ouderbijdrage wordt een bijdrage gevraagd voor de schoolreis (groep 3 t/m 8), kleuterfeestdag (groep 1-2), en het kamp in groep 8.

Vrijwillig en verplicht
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Natuurlijk hopen wij dat alle ouders deze bijdrage ook voldoen. Al een aantal jaren ligt het percentage deelnemende ouders bijzonder hoog.
Bijdragen voor schoolreis, kleuterfeestdag en kamp zijn verplichte bijdragen. Mocht u besluiten deze bijdrage niet te voldoen, dan kan uw kind helaas niet aan de betreffende activiteit deelnemen.

Termijnen
U kunt betalen in één termijn of twee termijnen.

Wijze van betalen
Graag bij de betaling de gegevens van uw kind(eren) vermelden: voornaam, achternaam en groep van uw kind(eren).

 
Vragen/opmerkingen
Mochten financiën een beletsel zijn, kunt u misschien gebruik maken van stichting leergeld: http://www.leergeld.nl/voorne-putten/. Voor vragen neem dan contact op met de directeur van de school, Esther van Dreumel, om samen met haar naar een oplossing hiervoor te zoeken. Ook als u andere vragen of opmerkingen heeft ten aanzien van de ouderbijdragen kunt u met haar bellen (0181-616152) of mailen (pausjohannes@rvko.nl).
Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud