Sociale veiligheid - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

Sociale veiligheid

School > Ons onderwijs > Sociale veiligheid
Wij zijn ervan overtuigd, dat kinderen pas tot ontwikkeling kunnen komen als het goed met hen gaat. Samen willen wij kinderen leren op een respectvolle en positief kritische manier om te gaan met zichzelf, met anderen en met de hun omringende wereld. Alleen op die manier komt de visie van onze school werkelijk tot leven:

Alle kinderen zijn sterren, wij willen dat ieder kind zijn glans behoudt.

Om een veilig en sociaal klimaat op school te realiseren, hebben wij heldere afspraken over gewenst gedrag en duidelijke acties voor ongewenst gedrag. De manier waarop wij op school deze afspraken uitvoeren en controleren kunt u lezen in ons plan Sociale Veiligheid. Hierin is ook het protocol bij ongewenst gedrag opgenomen. Beide documenten vind u hier onderaan ter inzage. Sociale Veiligheid is een onderwerp dat constant bij ons op de agenda staat. Een ouderwerkgroep denkt actief mee over hoe wij de school blijvend veilig en fijn kunnen houden en ook de leerkrachten worden regelmatig geschoold over dit onderwerp. Vindt u het interessant om ook een mee te praten? Laat het ons weten, wij waarderen uw inbreng!

Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud