Ziek melden - Paus Johannes

Paus Johannes
Ga naar de inhoud

Ziek melden

School > Ons onderwijs > Protocollen
 
Ziekmelden
 

Elk kind kan ziek worden.
bij ziekte verzoeken we u uw zoon of dochter telefonisch ziek te melden voor half 9. Dit kan via het algemene telefoonnummer. Hebben wij geen bericht gekregen van ouders en is een kind afwezig, dan wordt u door school gebeld om er zeker van te zijn dat de kinderen veilig zijn.  
Bij kortdurende ziekte wacht de school meestal af tot het kind weer terug in de schoolbanken verschijnt. Duurt de ziekte wat langer, dan overlegt de leerkracht met de ouders of er mogelijkheden zijn dat het kind thuis wat werk doet en stemt samen met de ouders de hoeveelheid werk af.
 
Dit is de website van de Paus Johannesschool
Terug naar de inhoud